Gépagy blog

Gépagy blog

Standby, az energiavámpír

2014. november 18. - fulopmiklos

Villamos energiával működő készülékeink használata kevés kivétellel, energia költséggel jár. Fizetünk a fogyasztásmérőn jelentkező kilowattórák után, de költséget jelent az elemek vagy akkumulátorok beszerzése is, azonban a számla nemcsak a használatból eredő fogyasztást tartalmazza, hanem a használaton kívüli időszakot is.

energia vampir.jpg

Standby fogyasztás - miből ered?

A hálózati táplálású készülékek általában dugaszoló aljzaton keresztül dugvillával kapcsolódnak a hálózatra. A kisebb készülékeknek nincsen kapcsolója. Ezeket használatkor csatlakoztatjuk, majd eltávolítjuk a dugaljból. Ha mégsem, a készülék valamennyi energiát fogyaszt, ami teljesen felesleges, hiszen ehhez semmilyen hasznos funkció nem társul. Példa erre egy hálózatra csatlakoztatott, de töltést nem végző mobiltelefon töltő. Ezt a standby üzemmódon belül terhelésnélküli üzemmódnak nevezzük, hasonló ehhez a látszólag kikapcsolt állapot. Példának vehető az a lámpatest, amely nem világít, de a transzformátor (előtét, tápegység) a hálózatra csatlakozik, és onnan áramot fogyaszt. Mindkét üzemmódra igaz, hogy semmilyen hátrányos következménye nem lenne, ha a készüléket leválasztanánk a hálózatról.

Más a helyzet azokkal a készülékekkel, melyeket nem akarunk használaton kívül a hálózatról leválasztani, ezeknek a fő üzemmódon kívül van egy vagy több egyéb üzemmódja. A leginkább energiaigényes a fő üzemmód. Rendszerint a fő üzemmódban elfogyasztott villamos energia a meghatározó, jobb esetben az egyéb üzemmódban jelentkező fogyasztás csekély, bár nem elhanyagolható, de a fordítottja is előfordul. Az ilyen készülék nagyon rövid ideig van fő üzemmódban, a nap túlnyomó részében egy viszonylag kis energia igényű állapotban van, emiatt ez az üzemmód okozza a jelentősebb költséget.

Egyes készülékeknél megtalálható a tétlen üzemmód, amely a fő funkció végrehajtását követi és a váltás rendszerint automatikus. Lényege, hogy a készülék bármikor azonnal vissza tud térni a normál üzemmódba, és végre tudja hajtani a fő funkció valamelyik műveletét. A tétlen üzemmód meghatározott ideig él, utána a készülék egy még kisebb energiaigényű, takarékosabb üzemmódra vált át, ez az alvó vagy felfüggesztett üzemmód. Lényegében az, amit készenléti üzemmódnak is neveznek, a fő funkció inaktív, de aktívvá tehető. Ez két szempontból tér el a tétlen üzemmódtól: határozatlan ideig tart, illetve a fő funkció elindítása bizonyos időt igényel. Ez utóbbi hátrányt jelent, mégis van létjogosultsága, mert kisebb az energiaigény.

Az egyik nyomtató termékismertetőjében a következő adatok találhatók: energia felvétel max. 980 W, tétlen üzemmód („standby”) 55 W, alvó üzemmód („sleep”) 9 W.

Ismerünk egy másik készenléti üzemmódot is, amikor a készülék folyamatosan készen áll egy adott időpontban indítandó funkció végrehajtására, így működnek többek között a faxok, a kaputelefonok, ébresztőórák. A készenléti energiafogyasztást vállalni kell, ha a készüléket leválasztanánk a hálózatról, megszűnne eredeti rendeltetése.

Standby fogyasztás - hogyan csökkenthető?

Megfogalmazhatjuk a takarékossági lehetőségeket. A legegyszerűbb lépés, hogy a kapcsoló nélküli készülékek csak a használat ideéig legyenek a hálózatra csatlakoztatva, a kapcsolóval rendelkező készülékeket pedig válasszuk le a hálózatról. Ha a készülék beépített kapcsolója erre nem alkalmas, használjunk külső kapcsolót, kapcsolós dugaljat.

Mentesít a figyelem alól az a dugalj, mely a csatlakoztatott készüléket használaton kívül leválasztja a hálózatról. Az eszköz figyeli a készülék áramfelvételét, amikor az áramerősség a standby üzemmódnak megfelelő értékre csökken, egy meghatározott időn belül a készüléket kikapcsolja, majd saját magát is leválasztja a hálózatról. Ha a készüléket használni akarjuk, a nyomógomb benyomásával ismét csatlakoztatjuk. A megfelelő működéshez legelőször meg kell tanítani az automatikát a kikapcsolási áram értékére. Ennek a megoldásnak egy másik változata infra távirányítóval aktivizálható, a kényelem ára a dugalj standby fogyasztása: 0,2 W.

standy off.jpg

Számos készülék rendelkezik tétlen és alvó üzemmóddal. Ezek rendszerint konfigurálhatók. Megfelelő beállítással összhangot teremthetünk a használati kényelem és az energiatakarékosság között.

Standby fogyasztás - mennyi?

Az Európai Parlament és a Tanács 2005-ben egy irányelvet adott ki (2005/32/EK) az energia felhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményekről. Ezt követően többek között azt elemezték, hogy az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódja milyen veszteséget okoz, hogyan lehet ezt csökkenteni.

Svájcban a Schweizerische Agentur für Energieeffizienz végzett kutatást a témában. Harminchét háztartásban mérték a különböző készülékek standby fogyasztását. Összesen harmincöt készülékfajtát különböztettek meg, a legszámosabb csoportot az irodatechnikai és kommunikációs készülékek alkották, többek között a számítógépek, szkennerek, modemek, telefonok, másolók. Egy másik csoportba sorolták a szórakoztató eszközöket: tévé, video, játékkonzol stb. A harmadik csoport a háztartási gépeké (mosógép, mosogatógép, kávéfőző, szárító stb.), ide sorolták még egyebek mellett a riasztóberendezéseket, akváriumokat, szobaszökőkutakat is.

A svájci kutatók három állapotot különböztettek meg:
- kikapcsolt készülék,
- készenlét,
- üresjárat.

A kikapcsolt állapotot úgy határozták meg, hogy a készülék csatlakozik a hálózatra, kapcsolója - ha van - KI állásban van, semmilyen funkciót nem lát el. Az energiafogyasztás lehet nulla, de lehet attól eltérő (van fogyasztás). A készenléti állapot lényege, hogy a készülék valamilyen belső vagy külső parancsra vár, melyre hasznos funkciója aktivizálódik. Az üresjárati állapotban a fő funkció inaktív, egy vagy több mellékfunkció aktív. (Jellegzetes példa erre, hogy egy készüléken a beépített óra működik, az időt kijelzőn mutatja.)

Azt tapasztalták, hogy a svájci háztartásokban a standby fogyasztás mintegy 1500 GWh évente. Ezen belül hozzávetőleg 500 GWh-t fogyasztanak a szórakoztató eszközök, ezt követik az irodatechnikai és kommunikációs eszközök, illetve a kávéfőzők 300-300 GWh-val. Az egyes készülékfajták stanby teljesítményét is mérték. Az öt legnagyobb áramfelvételű készülék: set-top box, hifiberendezés, többcélú számítástechnikai készülék, modem/router, videomagnó.

energiavampir.jpg

Nemzetközi együttműködéssel valósult meg a SELINA-projekt. (Standby and Off Mode Energy Losses in New Appliances Measured in Shops). A jelentésben szórakoztató készülék fajták, irodatechnikai és kommunikációs eszközök, valamint háztartási gépek standby adatait találjuk. Ha összevetjük a két elemzés adatait, nincs feltétlenül összhang a kapott eredményekben. A SELINA-jelentésben nincs nevesítve a set-top box. A többcélú számítástechnikai eszközök jobb mutatóval rendelkeznek: az átlagos standby teljesítmény 2,5 W, a talált legkisebb 1,1 W. Érdekesek a hifi berendezések adatai is, az átlag elég nagy: 4,8 W. Ugyanakkor találtak olyan terméket is, melynek standby teljesítménye 0,2 W. A modemeknél és routereknél csekély a szórás az egyes termékek között, átlagos érték 5,5 W, legkisebb pedig 3,6 W. Igaz ez a videomagnókra is, ahol 2,5 wattot és 1,8 wattot mértek. A SELINA-jelentésben rossz minősítésűek a mélysugárzók és a külső merevlemezes egységek. Ezek az adatok is mutatják, a különböző vizsgálatok eredményei is megerősítik, hogy háztartásonként, de országonként is eltérő a standby fogyasztás részaránya, amely függ a háztartások felszereltségétől és a használati szokásoktól.

Melyik készülék fogyaszt a legtöbbet?

Míg néhány éve egyértelműen a hűtőszekrényt lehetett az egyik legjelentősebb háztartási fogyasztónak nevezni, addig mára minden háztartásba beszivárgott egy ettől nagyobb áramzabáló, a televíziós dekóder, azaz set-top box.

A közelmúlt egyik felmérésének eredménye valóban figyelemfelkeltő eredményekkel szolgált. Az amerikai Natural Resources Defense Council szervezet kutatása alátámasztotta, hogy a kábeltévés set-top boxok a legpazarlóbb elektromos berendezések egyike. Az amerikai háztartások 80 százalékában megtalálható berendezések egy év alatt 3 milliárd dollárnyi villamos energiát emésztenek fel, ráadásul ennek nagyobbik részét készenléti állapotban fogyasztják el. Ez az összeg 160 millió készülék, évi 27 milliárd kilowattóra fogyasztását jelenti, amely kilenc közepes méretű (500 MW teljesítményű) szénerőmű éves áramtermelését emészti föl.
A magyar háztartásokban működő 3 millió set-top box évente kb. 390 millió kWh-ot fogyaszt, ami 19 milliárd forinttal növeli a fogyasztók számláját.

Standby fogyasztás – mennyi lehet?

Az Európai Unió 2008-ben rendeletet adott ki, mely az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő fogyasztására követelményeket szab meg (1275/2008/EK). Ezek szerint először is úgy kell a készüléket tervezni, hogy hálózatra csatlakoztatva a fő üzemmód mellett ezek a korlátozott energia igényű üzemmódok is elérhetők, megvalósíthatók legyenek.

standby.jpg

A rendeletalkotók pontos meghatározást adtak ezekre. A készenléti üzemmód az az állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, annak energiájával működik és kizárólag két, határozatlan ideig fenntartható funkciót lát el:
- reaktiválási funkció,
- információ vagy állapot kijelzés.

A kikapcsolt üzemmód az az állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és egyetlen funkciója sem működik. A készülékeknek rendelkezni kell egy energiaellátás-kezelési funkcióval - amikor a készülék nem a fő funkcióját látja el, felajánlja ezt a funkciót, elfogadva a lehetőséget, a készülék a legrövidebb időn belül, automatikusan a készenléti vagy kikapcsolt üzemmódra vált. A rendelet határértékeket is tartalmaz. 2013-tól az eredetinél szigorúbb értékek léptek életbe:
- max. teljesítmény kikapcsolt üzemmódban: 0,5 W,
- max. teljesítmény készenléti üzemmódban: 0,5 vagy 1 W.

A kisebb érték akkor alkalmazandó, ha a készülék információadás (kijelzés) nélkül vár az aktivizálásra, ha van információadás (kijelzés) is, akkor 1 W is lehet a felvett teljesítmény. A rendelet ugyan meghatározta (nevesítette) ezt a két, korlátozott energiaigényű üzemmódot, de hasonló célú, részben eltérő üzemmódokat is megenged, azzal, hogy a teljesítmény korlát ezekre az üzemmódokra is érvényes.

A standby elemzések adatainak tükrében egyes készülékfajtáknál jelentős javulásra van szükség a határértékeknek való megfeleléshez. A svájci adatok szerint a tizenhárom készülékfajta közül csak három volt olyan, melyeknél a legjobb termékek már teljesítették az 1 wattos EU előírást. A SELINA-projekt adatai részben kedvezőbbek, a szórakoztató készülékeknél a legjobb típusok, egy kivétellel 1 W alatt vannak. Nem találtak megfelelőt a videomagnók között (amin ne is csodálkozzunk, hiszen ezen berendezések zöme már 10-20 éves), és további, gyakran használt készülékfajtánál is kedvezőtlenebb a helyzet.

Írta: Chiovini György

A bejegyzés trackback címe:

https://gepagy.blog.hu/api/trackback/id/tr786910077

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

ymel 2014.11.18. 16:19:19

o o o. tökjó. de nem lehetne kevésbé bonyolultan fogalmazni?
A tévém be van dugva a fali konnektorba, de nem standby-on van, hanem ki van kapcsolva. Ha jól értem (és "jómagam is eszerint korrigálok" évek óta), a legjobb lenne kihúzni a fali konnektorból, mert kikapcsolt állapotban is hajtja a trafót a készülék, igaz?

Kalac 2014.11.18. 17:25:16

Ez a cikk ne szól semmiről. Standby módban hű sok energia fogy el. Hát nem.
Tessék már számolni kicsit! Hány 10 év alatt térül meg a standby kapcsoló eszköz???
Ha 1-2 éven belül tönkremegy, és újat kell venni, sosem térül meg!

1 kWh áram 52 Ft. Azaz egy 100 wattos égő 10 óráig világít 52 Ft-ért.
11 wattot fogyaszt töltés közben egy 2 amperes Samsung galaxy2 töltő.
Standby módban pedig 0,01 wattot. (1 század watt 1 óra alatt)
24óra*31 nap*12hónap=8928*0,01=89,28 watt /év!
1 watt 0,052 forint *89,28=4,6 Ft! évente!

De mondjuk, h 1 wattot fogyaszt... akkor is 464 forint /év!
megéri vacakolni a kikapcsoló kütyükkkel?

McKinney 2014.11.18. 17:47:28

a töltő egy trafó. ha a szekunder körében nincs áram ( mert azt írtad hogy nincs rádugva semmi tehát az áramkör nyitott) akkor a primerben sincs. tehát nem fogyaszt. jó reggelt, középiskolás fizika

¿Qué tapas hay? 2014.11.18. 18:09:49

@McKinney: Aha. És mi van a primér tekercs rézveszteségével, szórási reaktanciájával és a főfluxust létrehozó mágnesező árammal?

McKinney 2014.11.18. 18:54:24

@¿Qué tapas hay?: ezeket már fedezi a rezsicsökkentés

¿Qué tapas hay? 2014.11.18. 19:21:31

@McKinney: Értem. Szóval ezt ma már így tanítják a középiskolai fizikaórán.

Kalac 2014.11.18. 20:58:32

Mindenhol a bedugva hagyott telefontöltőket említik, h hű micsoda pocsékolás.
De senki sem számol/mér utána,csak szajkózza...

A PC-kikapcsolva 2,5 wattot fogyaszt. Akkor egy év: 1160 forint.
Mennyibe kerül a standby kikapcsoló kütyü? TV-hez felkelsz-e h kézzel bekapcsold a távirányító helyett? Megmértem a samu tv-t... 0,5 watt standby...

tisztapista 2014.11.18. 21:06:58

A téma avatott szakértője, Bene King még saját magát is készenléti üzemmódra kapcsolta volna. Erről szólt a Standby Me című dala.

Ivőcimborái szerint nem is fogyasztott olyan sokat.

dev/null 2014.11.18. 22:04:36

Fűtési szezonban meg nincs is elpocsékolt energia :)

beepee 2014.11.19. 13:57:25

@Kalac:

Nem arról van szó, hogy ez neked mennyibe kerül, s esetlegesen ki tudod-e fizetni, vagy sem. Nálad nem sok, a szomszédban sem sok, meg sehol, de összességében egy egészen jelentős mennyiség. És mivel egyelőre nem a napból, szélből, vízből, energiacellából állítják elő, addig úgy gondolják, hogy számít.
Annyival egészíteném ki, hogy külső tápegységekre egy másik EK rendelet vonatkozik (EK 278/2009), ez kisebb stand-by fogyasztást enged meg.
Nem szeretném megkérdőjelezni a méréseid, azonban annyit hozzátennék, hogy az általad leírt értékek már a rendelet kapcsán ilyenek.
Gondoljuk végig, mennyire figyeltek erre régen: TV, videómagnó, beltéri egység, régi, 50Hz-es transzformátoros tápegységek, stb. Ezeknél nem 1-2W volt, s persze ezt is ki tudták az emberek fizetni, csak emögött más megfontolás van. (Ezzel persze ismét lehet egyetérteni, vagy egyet nem érteni.)
Manapság a TV-k keveset fogyasztanak stand-by-ban, ellenben nem is lehet kikapcsolni őket.
A set-top-boxokra egyébként van szintén külön rendelet: EK 107/2009, amely normál üzemben is szabályozza a megengedett teljesítményt.

neanderthal 2014.11.19. 17:08:44

Túl van kicsit misztifikálva a "standby kikapcsoló kütyü" fogalma, ami lehet egy sima billenőkapcsolós elosztó is, amire amúgy is szükséged van ha több készüléket üzemeltetsz ugyanarról az áramforrásról. Egy ilyen elosztóra rákötsz mindent, aztán lefekvéskor egy mozdulattal mindent áramtalaníthatsz és save the world... ;)

Kalac 2014.11.19. 18:00:42

@beepee:

Arról van szó,h energiatak. címén többet költesz/szennyezel környezetet,mintha nem csinálnál semmit.

Mondjuk, h jó esetben a kütyü 4600 ft. (biztos több, inkább 14600).
Namost,h 1 db megtérüljön, 1000 embernek kell bedugva hagynia a telefontöltőjét.

És akkor még nem beszéltünk arról,mennyi környezetszennyezést okozott a kütyü legyártása ugye...

neanderthal 2014.11.19. 22:52:34

@Kalac: Bocs, de a "kütyü", ami lehet egy szimpla kapcsolós hálózati aljzat is, cirka 500 forintba kerül...

Kalac 2014.11.20. 21:14:09

Kihúzás helyett? :)
Mert amiről a cikk szól/lásd fénykép, az biztos nem 500 :)

beepee 2014.11.21. 13:39:46

@Kalac:

Persze, de ne úgy közelítsd, hogy el kell menned venned egyet.
Egy lehetőség, hogy tudd, ha régi készüléked van, a stand-by egy jelentős összeget tehet ki. (Mi a jelentős? Indulj ki abból a "tudatos" vásárlóból, aki megveszi az energiatakarékos izzót, mert sokallja a 60W-ot, de pár kütyüje stand-by üzemben -régi tv, beltéri, videó, mikró, stb.- simán 60-70 W-ot fogyaszt.)
A másik, hogy bár a régi készülékekben még volt anyag, valami miatt előbb-utóbb lecserélik őket a felhasználók. (telefont sokan évente, kétévente) Ha pedig éppen új készülék vásárlása előtt áll valaki, akkor nem feltétlen kerül többe, ha erre is odafigyel, s ezzel párhuzamosan a gyártókat is ilyen fejlesztésekre kötelezik.
Szóval egyrészt megvan a lehetőség arra, hogy lemondj a kényelemről: pl. mechanikus kapcsolóval kapcsolod ki a TV-t, Hi-Fi-t, ha lehetséges, vagy veszel egy kapcsolós hosszabbítót, kihúzod a régi nagy tápegységeket, ha használaton kívül vannak.
Másrészt lehet azt is, hogy nem mondasz le a kényelemről (oldja meg a gyártó két menüdesign váltás között), hanem veszel olyan készüléket, ha vásárlás előtt állsz, ami energiatakarékos.

De újból elmondom, ezzel lehet egyetérteni, vagy sem, de egy ilyen kezdeményezés van mögötte. És most azért a stand-by, mert úgy gondolják, ott még lehet fogni rajta. Mindemellett van EK szabályozás a központi fűtés keringető szivattyúira (vastag csöveknél szivattyú sem kellett, de hát ugye a design, hogy padlóban fussanak a vékony csövek...), Televíziókra, hogy mennyit fogyaszthatnak /dm2, set-top boxra, stb. (Persze, elég jó kis veszteség van a távvezeték hálózaton is, de annak megszüntetése nagyobb befektetést igényel, és ezzel együtt a rézimádó "kábelbarátok" ellen is fel kellene lépni.)
Úgy is spórolhatsz, hogy gyalog mész, nem lifttel, vagy a piskótát nem sütöd meg, hanem nyersen bekanalazod, esetleg hideg vízben áztatod a kávét, de ez nyilván nem túl életszerű.
süti beállítások módosítása